Διεύθυνση

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 7-15

3ος   ΟΡΟΦΟΣ

ΞΑΝΘΗ ΤΚ 67100